Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu - 20/03/2020 15:02
Ngày 19/3/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
Là một trong hai tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 19/3/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 20/20 đại diện các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 77/77 đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng.
1. Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025:
5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ Sở Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng, sự đồng tình, thống nhất cao của đảng viên và quần chúng, qua đánh giá đã hoàn thành 05/07 chỉ tiêu Đại hội đề ra.
- Thực hiện tốt phương châm “quy hoạch đi trước”, trong nhiệm kỳ qua, Sở Xây dựng đã làm rất tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lập mới và rà soát đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp; theo đó, tỉnh Bình Định là một trong ít tỉnh đã phủ kín quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, từ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch các đô thị còn lại, quy hoạch 121 xã nông thôn mới của tỉnh. Với hệ thống quy hoạch xây dựng đầy đủ, kịp thời, có tầm nhìn và chất lượng giúp cho việc quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng các khu chức năng và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thông mới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt.
Công tác quản lý kiến trúc có nhiều điểm nhấn quan trọng, đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố lập các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, lập thiết kế đô thị riêng để làm công cụ quản lý không gian kiến trúc tại các đô thị, nhất là đô thị lớn trên địa bàn tỉnh như: thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Hoài Nhơn và Tây Sơn. Giai đoạn 2015-2020, diện mạo kiến trúc tại các đô thị lớn của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, dần hình thành bản sắc kiến trúc riêng.
Phối hợp với các địa phương hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận 02 đô thị loại IV (thị trấn Phú Phong, thị xã Hoài Nhơn) và 03 đô thị loại V (xã Mỹ Chánh, Tây Giang, Cát Tiến). Nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 42% (tăng 9 điểm % so với năm 2015, vượt chỉ tiêu là 40%). Riêng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt chỉ tiêu đề ra là 60% (theo Chương trình hành động của Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020). Không gian xây dựng tại các đô thị lớn của tỉnh không ngừng mở rộng, chất lượng các đô thị tăng lên rõ rệt. Nhiều khu đô thị mới được hình thành tại thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và Hoài Nhơn.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành các khu đô thị với hệ thống hạ tầng đồng bộ, thì quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phát triển: Hệ thống giao thông, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh thu gom và xử lý chất thải, các công trình công cộng đều được các đô thị quan tâm đầu tư. Nhất là thành phố Quy Nhơn, đã có nhiều nỗ lực cải tạo công viên, trồng mới cây xanh và được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch Asean 2020”.
Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến rõ nét. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2035; Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2016-2020, bổ sung giai đoạn 2021-2025, dự kiến xây dựng 13.854 căn (trong đó nhà ở công nhân 2.150 căn). Đến nay, đã và đang triển khai xây dựng 13 dự án, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cho đối tượng được giải quyết mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Quản lý NOXH được tăng cường, hạn chế đối tượng không khó khăn về nhà ở nhưng mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi cá nhân. Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả 03 chính sách hỗ trợ nhà ở của Chính phủ. Triển khai tốt việc xóa bỏ 05 chung cư cũ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn để chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Quản lý và phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh.
Công tác quản lý hoạt động xây dựng và chất lượng công trình được tăng cường; từ đó, góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động, chất lượng công trình xây dựng được nâng lên; chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Quản lý vật liệu xây dựng được chú trọng, gắn với phát triển môi trường bền vững; hoàn thành và điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, phù hợp với nhu cầu của địa phương; công bố, công khai các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Khuyến khích phát triển vật liệu thân thiện với môi trường.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng quy định. Qua đó đã chấn chỉnh, góp phần ổn định trật tự xây dựng, nâng cao năng lực tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, minh bạch trong giao dịch bất động sản; chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.
Trong 5 năm qua, Đảng bộ Sở Xây dựng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung công tác rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đã giảm từ 10-60%/TTHC đối với 22 TTHC/44 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; xây dựng Quy chế liên thông 02 TTHC phát sinh nhiều (thuộc lĩnh vực thẩm định quy hoạch và dự án/công trình); tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân công, phân cấp cho các cơ quan, địa phương trong thực hiện công tác quản lý nhà nước của Ngành; thực hiện đúng quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nâng cao trách nhiệm từng công chức trong giải quyết hồ sơ; qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện dự án, góp phần lớn trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn đạt 99,6%; chỉ số CCHC hàng năm luôn đạt thứ hạng cao.
- Công tác giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, Hồ Chí Minh và học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được triển khai kịp thời, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ.
- Công tác xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy ngày càng đi vào nề nếp; số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt trên 90%; chất lượng sinh hoạt hàng tháng  luôn xếp đạt từ loại khá trở lên. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ quan tâm đúng mức, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 17 đảng viên mới (vượt 13,33%) trong đó 76,47% là đoàn viên thanh niên.
- Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường chỉ đạo, thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 22 lượt chi bộ, giám sát 01 lượt chi bộ; UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra 09 lượt chi bộ, giám sát 02 lượt chi bộ; các chi bộ kiểm tra 171 lượt đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

- Công tác dân vận và 02 đoàn thể luôn được quan tâm. Thông qua các tổ chức đoàn thể, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập hợp quần chúng tham gia các hình thức hoạt động thích hợp với từng đối tượng; phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai sâu rộng công tác dân vận trong cơ quan. Công tác dân vận được đẩy mạnh hướng vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ CCVC và NLĐ.

Từ những kết quả đạt được như trên, nhiệm kỳ qua Sở Xây được Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền (năm 2015, 2016, 2018 và 2019; năm 2017 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ); Đảng bộ Sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, phân loại Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.
- Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục đề ra chủ trương xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, với nội dung đột phá “Đẩy mạnh phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh”.
2. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; BCH Đảng bộ đã bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ gồm 03 đồng chí và Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.
BCH Đàng ủy Sở Xây dựng NK 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2020-2025

  4. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV gồm 04 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.
5. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Tác giả bài viết: Thùy - VP Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập321
  • Máy chủ tìm kiếm256
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay23,865
  • Tháng hiện tại150,220
  • Tổng lượt truy cập25,291,661
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây