Hội nghị nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn

Thứ sáu - 07/06/2024 21:41
Sáng 06/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn
1 hoi nghi quy hoach 1
Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá của hội nghị, trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở được thực hiện ngày càng chặt chẽ, bài bản; quy hoạch đô thị được thực hiện từng bước, bảo đảm sự thống nhất, liên thông giữa các cấp độ (từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, đến quy hoạch chi tiết), trở thành công cụ hữu hiệu để thực hiện quản lý phát triển đô thị ngắn và dài hạn theo định hướng văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trong giai đoạn 2015 - 2023, đã có 315 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư được phê duyệt. Các cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch đã thực hiện công bố quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo quy định sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt. Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư đã triển khai thực hiện các bước trong giai đoạn chuẩn bị dự án và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đã có 305 dự án được triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng; trong đó, 160 dự án đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 51%).
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đánh giá chất lượng một số đồ án quy hoạch chất lượng chưa cao, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh; hệ thống hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ theo quy hoạch; công tác kiểm tra quy hoạch chưa được quan tâm thực hiện; vẫn còn các khu đô thị, khu dân cư công tác quản lý quy hoạch, nhà ở chưa chặt chẽ dẫn đến một số tồn tại như xây dựng công trình, nhà ở chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, không thống nhất về kiến trúc (thiếu sự thống nhất theo từng dãy nhà về khoảng lùi, chiều cao công trình, cao độ nền tầng 1 công trình, độ vươn ban công...), chưa đầu tư đồng bộ vỉa hè, cây xanh, sử dụng công trình, nhà ở không đúng chức năng sử dụng đất theo đồ án quy hoạch được phê duyệt...

Từ việc đánh giá thực trạng công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới như: Cần tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có trong Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp không tổ chức đấu giá được thì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu và các hướng dẫn có liên quan. Nhà đầu tư và đơn vị tư vấn cần khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, đánh giá tác động môi trường… sau bước chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, các cấp, các ngành cần xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai. Xây dựng các phần mềm quản lý dự án chuyên ngành nhằm tăng tính chủ động, hiệu quả trong việc theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra… Cùng với đó, cần hoàn thiện và quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các khu đô thị, nhà ở và khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

1 hoi nghi quy hoach 3
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, về quan điểm, định hướng chung, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị phải thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; bám sát theo định hướng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, các định hướng của hệ thống quy hoạch quốc gia. Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa, chuẩn hóa công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu phải tạo bước đột phá về nhận thức, đổi mới tư duy trong công tác quản lý; quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, phát huy được giá trị về cảnh quan thiên nhiên của Bình Định và từng khu vực đô thị, nông thôn theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo cơ sở, căn cứ quan trọng để thu hút đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu của người dân... Chuyển tư duy quản lý quy hoạch từ “dễ dãi, lợi ích, đơn giản, lạc hậu, tự ti” thành “cẩn trọng, đột phá, khác biệt, đẳng cấp, tự tin, hiện đại”.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý cần xây dựng các công cụ quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch nông thôn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh Bình Định.

Về tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu công tác quy hoạch phải được chuẩn hóa, đồng bộ, gắn với quy hoạch xanh, thông minh. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, với tư duy mới, sáng tạo; phương án quy hoạch theo hướng rộng rãi, thông thoáng, đẹp; quy hoạch phải đồng bộ, phát huy giá trị cảnh quan, hình thành khu đô thị, khu dân cư đẹp, hiện đại… hình thành bộ mặt mới cho các đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Mỗi khu đô thị, khu dân cư phải có ý tưởng quy hoạch cụ thể, có điểm nhấn, nét độc đáo, khác biệt phù hợp với đặc trưng vùng, miền, có tính đến phát triển bền vững, lâu dài cho tương lai; ý tưởng kiến trúc công trình, khu đô thị, nhà ở phải hài hoà, hiện đại, gắn với tự nhiên, có nét độc đáo, khác biệt. Các khu đô thị, khu dân cư được định hướng đầu tư dọc theo các tuyến đường giao thông chính mới đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được quản lý chặt chẽ, phải quy hoạch, bố trí đường gom, hạn chế tối đa việc kết nối giao thông trực tiếp ra đường giao thông chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở, công trình bám sát, kết nối trực tiếp vào các tuyến đường này.

Cần thực hiện công bố quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo quy định sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình, nhà ở theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với công tác thu hút đầu tư, cần thay đổi quan điểm, nhận thức trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phải chủ động tìm kiếm, sàng lọc, lựa chọn nhà đầu tư thật sự có năng lực, mong muốn đầu tư; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (nếu có) nhằm hướng đến việc giữ chân nhà đầu tư ở lại lâu dài và tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo việc rà soát lập và điều chỉnh các quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch nông thôn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) nhằm đảm bảo đầy đủ các căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu ban hành quy định chuẩn hóa các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc trong các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Sau khi quy định chuẩn hóa các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc trong các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu dân cư được phê duyệt, cần phổ biến rộng rãi để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng đánh giá lại hiện trạng các khu đô thị hiện hữu, khu tái định cư, khu vực nông thôn để có những điều chỉnh phù hợp, xây dựng những khu đô thị, khu dân cư kiểu mẫu, tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phổ biến quan điểm, định hướng chính tại hội nghị này đến các nhà đầu tư; khuyến khích các nhà đầu tư triển khai những dự án đột phá, khác biệt tạo điểm nhấn cho tỉnh đồng thời quản lý chặt chẽ trong quá trình nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xây dựng Danh mục mời gọi đầu tư được xây dựng phù hợp với nhu cầu đầu tư, phù hợp quy hoạch phát triển chung của tỉnh; tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tâm huyết để thực hiện các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện tuân thủ quy định đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch; tăng cường công tác quản lý trật tự; nghiêm cấm việc cấp phép, lợi dụng dự án để trục lợi đất đai; thường xuyên kiểm tra việc xây dựng công trình, nhà ở kịp thời hướng dẫn các chủ đầu tư, hộ gia đình xây dựng đúng các chỉ tiêu kiến trúc đã được cấp phép xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình sai phạm. UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi xây dựng không có, không đúng Giấy phép xây dựng, các hành vi xây dựng công trình không đúng với mục đích sử dụng đất; nghiêm khắc xử lý các hành vi cố tình vi phạm trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện dự án; cần có tư duy khác biệt, tạo điểm nhấn cho dự án; chú trọng công tác quản lý, vận hành dự án sau khi đưa vào sử dụng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập722
  • Máy chủ tìm kiếm134
  • Khách viếng thăm588
  • Hôm nay173,565
  • Tháng hiện tại3,519,045
  • Tổng lượt truy cập48,164,156
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây